Zakres głównych prac

  • adaptacja i wyposażenie pomieszczenia laboratoryjnego do montażu oprzyrządowania pomiarowego na zestawie kołowym
  • wykonanie stanowiska do kalibracji zestawów pomiarowych
  • budowa specjalistycznego stanowiska do pomiarów nacisków i sztywności skrętnej pojazdów szynowych
  • budowa stanowiska do pomiaru momentu oporowego pojazdów szynowych
  • akredytacja badań dynamiki pojazdów szynowych przez PCA
Skip to content