Ryzyko

W obecnym czasie, istotnym zagrożeniem w realizacji projektu mogą być szeroko pojęte problemy związane z pandemią koronawirusa, które mogą bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na terminową realizację projektu.


Skip to content