Poziom gotowości technologicznej


Aktualna gotowość technologiczna TRL na poziomie 5/6, po wdrożeniu osiągnie poziom 9.


Skip to content