Opis projektu

Wdrożenie technologii badań dynamicznych pojazdów szynowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne jest niezbędnym warunkiem uruchomienia procedury badań zgodnej z wymogami normy EN/PN-14363, zwłaszcza dla pojazdów dużych prędkości.

Przyjęcie tej technologii jest także kluczowym warunkiem spełnienia wymogów specyfikacji technicznych TSI Loc&Pas oraz dopuszczenia nowych pojazdów do eksploatacji.

Znaczenie projektu i jego istotę dodatkowo uzasadnia fakt jego bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu przed wykolejeniem.

Należy również podkreślić, że do tej pory w Polsce nie ma możliwości przeprowadzenia badań dynamicznych pojazdów w pełni zgodnych z wymogami normy EN/PN-14363, stąd konieczność korzystania z usług akredytowanych jednostek zagranicznych.

Skip to content